Villorna i Badhusparken berättar - klicka här för mer info

12.05.2021

Hangö bad byggdes år 1879 som en sommarnäring för Hangöborna som fick sin främsta utkomst från Finlands första vinterhamn. Badanstalten hade sin höjdperiod före första världskriget då ryska badgäster vistades här. Under denna guidning får du höra berättelser om de vackra trävillorna och om Badhusparken. 

Start vid Frihetsmonumentet. 


Promenaden hålls på finska, men guiden berättar också kort på svenska och frågor kan ställas på svenska. 

Juni

lö 19.6 kl 11-12.30 

Juli

ons 14.7 kl 14-15.30 

lö 17.7 kl 11-12.30