Villorna i Badhusparken berättar

15.06.2020

Under denna guidning får du höra berättelser om hur det var att bo i och besöka Badhusparken undet slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet samt du får höra mer om de vackra trävillorna.

Start vid Frihetsmonumentet. 


Promenaden hålls på finska, men guiden berättar också kort på svenska och frågor kan ställas på svenska. 

Juni

lö 19.6 kl 11-12.30 

Juli

ons 14.7 kl 11-12.30

lö 17.7 kl 11-12.30